VM Städpool ska i sin verksamhet aktivt verka för en bättre miljö. Genom att i verksamheten anskaffa och använda arbetsmetoder och produkter på ett sådant sätt att det ger en så liten påverkan på vår miljö som möjligt. I möjligaste mån använder vi oss av miljöanpassade produkter, bra miljöval eller Svanmärkta. Alla medel är först noggrant prövade av oss. Vi är även öppna för Era egna förslag eller önskemål gällande produkter och redskap. Vi kan även samverka till källsortering enligt våra kunders önskemål.
 copyright © 2003 Städpool AB | Produced and hosted by Izier AB